Jdi na obsah Jdi na menu
 


CERHOVICE

26. 3. 2009

První písemná zmínka o obci (civitatem Crihouichi) se vyskytuje v listině , kterou 19. prosince 1275 vydal král Přemysl Otakar II. ve věci rozdělení dědictví mezi syny zesnulého Sulislava z Trnovan. Povýšení na městečko privilegiem krále Vladislava II. 24. února  1516. Při tomto aktu získali Cerhovičtí znak, zlatý štít v horní části jelen a ve spodní medvěd. Vedle erbu udělil panovník četné výsady  jako právo vařit pivo. V této době vznikl jeden ze dvou již zaniklých pivovaru. Po smrti krále Vladislava II. získal Cerhovice do vlastnictví Jan z Lobkovic.Z této doby pocházejí změny v erbu Cerhovic. Tato podoba znaku si zachovává  zlatý štít , v němž stojí dvojice věží a mezi nimi je lobkovický erb a nad ním se vztyčuje jelen. Kostel Sv. Martina. je z 15. století, s nádhernou vnitřní výzdobou. 

Obrazek

 

Začátkem 17. století vnikla v Cerhovicích poštovní stanice. Cerhovice byly několikrát vydrancovány a poničeny požáry. V roce 1674 zasáhla  městečko epidemie moru a čtyři roky nato vypukl velký požár. 18. století  se Cerhovic nijak zvlášť nedotklo. Po otevření železniční trati z Prahy do Plzně v roce 1862. Cerhovické zájezdní hostince ztrácely hosty. Trhy ochabovaly.V 19. století  vznikly v Cerhovicích dva nové podniky: luxusní hotel Železité lázně, vanovými koupelemi s vodou ze zdejšího železitého pramene a Mayerův pivovar jako konkurent původnímu pivovaru z 16. století. Špatně prosperující hotel s lázněmi zanikl nedlouho po první světové válce.

 

Obrazek

pohled z kostela směrem na západ,v pravé horní části bývalý Mayerův pivovar

 

Od 12.dubna 2007 byl obci vrácen status městyse.

V současné době má městys cca 1000 obyvatel včetně Třenice.

 

Na jaře roku 2007 proběhla nedaleko městysu Cerhovice, stavba telekomunikační věže s vyhlídkovou plošinou . Věž je 30 m vysoká a vyhlídkový ochoz, který byl slavnostně zpřístupněn 15.9.2007, je ve výšce 20 m. Rozhledna je volně přístupná.

Obrazek